SISTEMES D'UNIÓ

Sistemes d’unió per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents màquines d’unió, els seus accessoris i principals recanvis.

  • MÀQUINES D'UNIÓ

    Fresadores d’espigues, galeteres, fresadores - ensambladores, fresadores del sistema Lamello, fresadores domino, tota maquinària que necessitis per a treballar els diversos sistemes d’unió amb fusta i connectors.

  • ACCESSORIS MÀQUINES D'UNIÓ

    Tota tipologia de connector, galeta, pastilla domino, eina, espigues, freses i tots els complements que puguis menester per a treballar amb les màquines d’unió.

  • RECANVIS MÀQUINES D'UNIÓ

    Broques, freses, carbons i totes les peces que necessitis. Disposem de tots els recanvis que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

Sistemes d’unió per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Sistemes d’unió per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents màquines d’unió, els seus accessoris i principals recanvis.

Galeteres, sistemes domino, sistema lamello, galetes, broques i freses específiques per a tota activitat professional relacionada amb els sistemes d’unió en fusta.

Descobreix la nostra oferta en sistemes d’unió.