MATERIAL ELÈCTRIC

Material elèctric i sistemes per a maquinària portàtil per treballar la fusta.

Oferim un catàleg de potents cables i endolls, focos i sistemes d'il·luminació professionals per treballar amb màquines portàtils.

Material elèctric i sistemes per a maquinària portàtil per treballar la fusta.

Material elèctric i sistemes per a maquinària portàtil per treballar la fusta.

Oferim un catàleg de potents cables i endolls, focos i sistemes d'il·luminació professionals per treballar amb màquines portàtils.

Àmplia gamma de cables, focos i sistemes per tota activitat professional relacionada amb la utilització de maquinària portàtil per treballar la fusta.

Descobreix la nostra oferta en material elèctric, cables, sistemes d'il·luminació i endolls.