POLIDORES ORBITALS

Polidores orbitals, els seus accessoris i recanvis per polir, matisar i desbastar professionalment treballs de fusteria, instal·lació i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents polidores orbitals elèctriques per polir tota tipologia de peces de fusta.

  • POLIDORES ORBITALS

    Polidores orbitals per polir, matisar i desbastar tot treball professional amb fusta.

  • ACCESSORIS POLIDORES ORBITALS

    Tota tipologia de bases, sabates, suports, filtres i tots els complements que puguis menester per a treballar amb les polidores orbitals.

  • RECANVIS POLIDORES ORBITALS

    Abraçaderes, excèntriques, interruptors i totes les peces que necessitis. Disposem de tots els recanvis que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

Polidores orbitals, els seus accessoris i recanvis per polir, matisar i desbastar professionalment

Polidores orbitals, els seus accessoris i recanvis per polir, matisar i desbastar professionalment treballs de fusteria, instal·lació i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents polidores orbitals elèctriques per polir tota tipologia de peces de fusta.

Àmplia gamma de polidores orbitals professionals per a tota activitat professional relacionada amb el polit i desbast de fusta.

Descobreix la nostra oferta en polidores orbitals professionals, els seus accessoris i recanvis.