AMOLADORES I MINIAMOLADORES

Serres radials per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció.

Oferim un catàleg de potents serres amoladores i mini amoladores per a treballar tota tipologia de materials de construcció, els seus accessoris i recanvis.

Serres radials per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció.

Serres radials per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció.

Oferim un catàleg de potents serres amoladores i mini amoladores per a treballar tota tipologia de materials de construcció, els seus accessoris i recanvis.

Amoladores, miniamoladores, serres radials elèctriques i a bateria ideals per a tota activitat professional relacionada amb la construcció.

Descobreix la nostra oferta en serres radials, els seus accessoris i principals recanvis.