FRESADORES

Fresadores, accessoris i recanvis per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents fresadores per treballar tota tipologia de fustes, els seus accessoris i recanvis.

  • FRESADORES

    Fresadores professionals, fresadores de cantells i fresadores per panys per a modelar professionalment projectes de fusteria.

  • ACCESSORIS FRESADORES

    Tota tipologia d’anell copiador, topall, fresa, base, accessoris d’aspiració i tots els complements que puguis menester per a treballar amb les fresadores.

  • RECANVIS FRESADORES

    Stators i totes les peces que necessitis. Disposem de tots els recanvis que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

Fresadores, accessoris i recanvis per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Fresadores, accessoris i recanvis per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents fresadores per treballar tota tipologia de fustes, els seus accessoris i recanvis.

Fresadores, fresadores de cantells, recanvis, anells copiadors, topalls i pinces per a tota activitat professional relacionada amb la fusteria.

Descobreix la nostra oferta en fresadores, els seus accessoris i principals recanvis.