marcas

Stock

Accessoris per sistemes d’unió professionals en fusta.

Accessoris per sistemes d’unió professionals en fusta. Disposem dels principals accessoris de les primeres marques del sector en maquinària portàtil per treballar la fusta.

Tota tipologia de connector, galeta, pastilla domino, eina, espigues, freses i tots els complements que puguis menester per a treballar amb les màquines d’unió.

Amb els accessoris adequats pots convertir la màquina d’unió en l’eina indispensable per unir tots els teus treballs de fusteria.